Semesterundersökningen

Den nya Husdjurspanelen från Animail visar att sju av tio svenska husdjursägare tar med sitt husdjur på semestern. Hela 85 % av dem planerar dessutom sin semester utefter husdjuret. 43 % av de tillfrågade semestrar enbart på platser där husdjur är tillåtna. Ytterligare 32 % reser bara bort om de hittar plats på hund- eller kattpensionat eller hos vän som tar hand om husdjuret.

Vad har du för husdjur?

Hund 48%
Katt 29%
Hund och katt 22%
Inget av ovanstående 1%

Två tredjedelar av respondenterna är hundägare och ca hälften kattägare. Nästan hälften av de som svarat har bara hund medan det är lite färre som bara har katt (29 %)

Tar du med dig ditt husdjur på semestern?

Ja. Alltid 23%
Ja. Oftast 29%
Ja. Ibland 17%
Sällan 9%
Nej. Aldrig 20%
Vet ej 2%

Över hälften av djurägarna i undersökningen tar alltid eller oftast med sig sitt husdjur på semestern. Bara 20 % tar aldrig med sig sitt husdjur.

Planerar du din semester utifrån ditt husdjur?

Ja. Jag åker endast till platser där djur är tillåtna 43%
Ja. Jag åker bara bort om jag kan ordna annat boende åt mitt djur 32%
Ja. Men jag lämnar mitt husdjur hemma 10%
Nej. Jag planerar inte semestern efter mitt husdjur 8%
Nej. Jag har ingen semester 5%
Vet ej 2%

Hela 85 % av de tillfrågade planerar i någon mån sin semester utifrån sitt husdjur. Dock är det bara 43 % som endast åker till platser där djur är tillåtna att ta med.

Vad är viktigast för dig som husse eller matte på semestern?

Tillgång till grönområden och rastningsmöjligheter 53%
En miljö som liknar husdjurets vanliga miljö 3%
Närhet till motionsspår eller liknande 6%
Möjlighet till djurvänlig strand där husdjuren får bada 12%
Möjlighet för mitt husdjur att få springa fritt på tomten 9%
Möjlighet för mitt husdjur att vara fastspänt på tomten 3%
Inhägnader där husdjuret får röra sig fritt 4%
Närhet till veterinärklinik om någonting skulle hända 3%
Att jag kan få foder levererat till semestermålet 7%

Tillgång till grönområden på resmålet är i särklass viktigast för husse och matte i valet av semesterboende. Ägarna uppger också att de tror att husdjuret tycker det viktigaste är att husse och matte spenderar mycket tid tillsammans med dem och att det blir omväxling från promenader och inomhusvistelse.

Vilket av nedanstående är viktigast för ditt husdjur på semestern?

Möjligheten att hitta nya kompisar 1%
Möjlighet att bada 11%
Omväxling från promenader och inomhusvistelse 26%
Husse och matte är glada och har mycket tid 36%
Möjlighet att vara utomhus hela dagen 16%
Att favoritmaten och favoritleksakerna är med 4%
Att husdjurets säng är samma eller liknande som hemma 1%

Det allra viktigaste är att matte och husse är glada och kan spendera så mycket tid med husdjuret, tätt följt av att det blir lite omväxling från promenader och inomhusvistelse. Därefter kommer möjlighet att vistas utomhus utan koppel.

Har du någon gång behövt avboka eller omboka en planerad semester med anledning av ditt husdjur?

Ja. Planerna för husdjursvakt ändrades 9%
Ja. av annan anledning som rörde vårt husdjur 7%
Ja. Av annan anledning som rörde vårt husdjur 4%
Ja. Pga. avsaknad av logi som accepterar husdjur 3%
Nej. Har varken behövt av- eller omboka 77%

77 % av respondenterna svarar att de varken behövt av- eller omboka semestern på grund av något som rör husdjuret.

Har du någon gång tagit med ditt husdjur på semester utomlands?

Ja. flera gånger 9%
Ja. några enstaka gånger 8%
Nej. Aldrig 83%

83 % har aldrig tagit med sig sitt husdjur utomlands. I övrigt är det relativt jämt mellan de som rest utomlands med sitt husdjur några enstaka gånger och de som reser mer frekvent.

Med vilket färdmedel reste ni utomlands?

Flyg 11%
Tåg 3%
Bil 69%
Båt 17%

Det allra vanligaste färdmedlet vid utlandsresa med djur är bil (83 %) Minst vanligt är det att åka tåg (3 %)

Vad av nedanstående alternativ är det bästa med sommaren för dig och ditt husdjur?

Ta med husdjuret på uteserveringar 17%
Ledig och har mer tid att umgås med mitt husdjur 24%
Enkelt att ha med sig husdjuret då man ändå är utomhus 20%
Större möjlighet för husdjuret att vara ute okopplat 7%
Större möjlighet att vara ute i skog och mark 25%

Relativt jämn fördelning mellan de olika svarsalternativen men de som dominerar och tillsammans utgör 50 % är möjligheten att vara ute i skog och mark samt att vara ledig och ha mer till att umgås med sitt husdjur.

Hur gör du med foder till ert husdjur när du tar med dig husdjuret på semestern?

Tar med mig vanliga fodret hemifrån 94%
Köper vilken sort som helst på närmaste butik 5%
Jag beställer samma foder som vanligt till semestermålet 1%

Hela 94 % tar med sig foder hemifrån så att husdjuret kan äta samma mat som vanligt.

Vad är du mest rädd för kan hända med husdjuret under semestern?

Att husdjuret ska bli oroligt av att vara på annan plats 2%
Att husdjuret ska bli oroligt av själva resan 8%
Att husdjuret drabbas av åksjuka 1%
Att husdjuret smittas av sjukdomar 22%
Att husdjuret ska bli biten av orm eller insekt 44%
Att husdjuret ska hamna i slagsmål 5%

De vanligaste källorna till oro inför resan är att husdjuret ska bli biten av huggorm, fästing eller geting (44 %) samt att husdjuret ska smittas av någon sjukdom (22 %)

Vad är det sämsta med att semestra med husdjuret?

Andra människors attityd till husdjur 18%
Att hitta boende som accepterar husdjur 31%
Att hitta bra sätt att transportera husdjuret 13%
Alla regler och veterinärbesök vid resa utomlands 20%

Jämt mellan de olika svarsalternativen men det som sticker ut lite är svårigheter med att hitta boende som accepterar husdjur (31 %)

Om du inte tar med dig ditt husdjur på semestern, vem tar då hand om det?

Granne 4%
Vän 26%
En tidigare partner (som är husdjurets husse/matte) 2%
Familjemedlem som inte ska med på resan 48%
Uppfödaren 1%
Pensionat 8%
Annan 1%
Ingen. Den klarar sig själv 0.2%
Jag lämnar aldrig mitt djur själv 10%

Nästan hälften av respondenterna uppger att en familjemedlem som inte ska med på resan tar hand om husdjuret. Det näst vanligaste svarsalternativet är att låta en vän ta hand om djuret. Bara 0,2 % uppger att husdjuret klarar sig själv när man reser bort.