Julundersökningen

I den här undersökningen har vi frågat över tusen husdjursägare hur husdjuret firar jul. Bland annat har vi tagit reda på hur mycket man i genomsnitt spenderar på julklappar till sitt husdjur och huruvida man kan tänka sig att ge bort ett husdjur i julklapp till någon.

Köper du julklappar till ditt husdjur?

Ja. Alltid 52%
Ja. Ibland 28%
Sällan 9%
Nej. Aldrig 11%

Drygt hälften av respondenterna köper alltid julklapp till sin hund eller katt och 80 % köper alltid eller ibland julklapp. Bland de respondenter som enbart har hund köper 62 % alltid julklapp och bland de med enbart katt köper 33 % alltid julklapp.

Hur mycket pengar spenderar du på julklappar till husdjur?

Under 100 kr 52%
100-200 kr 28%
201-300 kr 9%
301-400 kr 11%
401-500 kr 11%
501-600 kr 11%
Mer än 600 kr 11%

Vanligast är att spendera mellan 100-200 kronor på julklappen till sitt husdjur. Hundägarna spenderar dock mer än kattägarna. Cirka 9 procent spenderar över 600 kronor på julklappar till sina husdjur. I rapporten framkommer även att hundägare i genomsnitt spenderar mer pengar på julklappar än kattägare.

Slår du in julklappar till dina husdjur?

Ja. Oftast 61%
Ja. Ibland 18%
Sällan 9%
Nej. Aldrig 11%

En klar majoritet väljer att slå in sina julklappar till sitt husdjur. Bland de med enbart hund slår 75 % in julklapparna medan 33 % kattägare gör det.

Får ditt husdjur annan typ av mat över jul?

Ja. Alltid 8%
Ja. Ibland 25%
Sällan 24%
Nej. Aldrig 42%
Vet inte 1%

Majoriteten ger inte sin hund eller katt annan mat över jul. Sammantaget ger dock ca en tredjedel av respondenterna alltid eller ibland sin hund eller katt annan mat över jul.

Om du ger ditt djur annan mat över jul, oroar du dig för ifall den är bra för djuret?

Ja. Alltid 8%
Ja. Ibland 21%
Sällan 25%
Nej. Aldrig 46%
Vet inte 1%

Bland de som ger annan mat till husdjuren över jul så oroar sig en minoritet för att det inte skulle vara bra.

Har ditt husdjur på sig något särskilt klädesplagg vid jul?

Ja. Alltid 7%
Ja. Ibland 19%
Sällan 11%
Nej. Aldrig 63%

Cirka en fjärdedel av respondenterna svarar att katten eller hunden har på sig något särskilt klädesplagg eller accessoarer medan hela 63 % av respondenterna uppger att deras husdjur aldrig använder något annat klädesplagg i samband med jul- och nyårsfirande.

 

Har du givit eller kan du tänka dig att ge bort ett husdjur i julklapp?

Ja. Absolut 1%
Ja. Kanske 10%
Nej 86%
Vet ej 3%

De allra flesta svarar att de inte kan tänka sig att ge bort ett husdjur i julklapp, endast 1% svarar att de absolut kan göra det och cirka 10% att de kanske kan tänka sig det.

Om du reser bort över jul, tar du då med dig ditt husdjur?

Ja. Oftast 65%
Ja. Ibland 9%
Sällan 4%
Nej. Aldrig 15%
Vet ej 6%

En majoritet svarar att de oftast tar med sig husdjuret när de reser bort över julen.

 

Planerar du ditt julfirande efter ditt husdjur?

Vet ej 1%
Nej planerar inte efter mitt husdjur 7%
Firar inte jul borta 23%
Ja lämnar djuret hemma 9%
Ja ordnar djurpensionat 7%
Ja besöker djurtillåtna platser 7%
Ja hälsar endast på bekanta där djur får följa med 46%

Husdjuret är viktigt vid planeringen av julfirandet. 60 % svarar att de på något sätt tar hänsyn till sitt husdjur då de planerar julfirandet. 46 % svarar att de enbart åker till vänner och bekanta dit husdjuret kan följa med.

 

 

Får ditt husdjur vara med under julfirandet?

Ja. Oftast 85%
Ja. Ibland 8%
Sällan 4%
Nej. Aldrig 2%
Vet ej 1%

 En överväldigande majoritet svar att djuren oftast får vara med vid julfirandet. Bara 2 % svarar att de djuren aldrig får vara med under julfirandet

 

Tackar du ja till inbjudan om julfirande om ditt djur inte är välkommet?

jag tackar ja 47%
jag tackar nej 33%
Vet ej 20%

Cirka hälften väljer att tacka ja till en julmiddag trots att deras husdjur ej är välkommet. Ungefär en tredjedel väljer att tacka nej.

Vad tänker du köpa för julklapp åt ditt husdjur?

Leksaker 57%
Tuggben 50%
Godis 48%
Vet ej 9%
Koppel eller halsband 7%
Korg 6%
Klösmöbel eller klätterställning 5%
Täcke 4%
Kläder 3%
Matskål 2%

Vanligaste julklappen att köpa är antingen en leksak, ett hundben eller godis. Bland kattägare är även en klösmöbel eller klätterställning vanligt och bland hundägare ett koppel.

Är din hund eller katt rädd för fyrverkerier?

Ja. Alltid 24%
Ja. Ibland 19%
Sällan 13%
Nej. Aldrig 38%
Vet ej 6%

En fjärdel av responderna svarar att deras hund eller katt alltid är rädda för fyrverkerier vid nyår. Respondenter som är hundägare svarar i något större utsträckning att deras husdjur är rädda för fyrverkerier, skillnaden mot kattägare är dock ej speciellt stor.

Hur hanterar du din hund eller katts rädsla för nyårsfyrverkerier?

Jag låter djuret vara inomhus i ett tyst rum 58%
Jag reser till en lugnare plats 16%
Jag ger djuret lugnande medel 9%
Jag gör inget särskilt 17%
Vet ej 1%

Bland de med husdjur som är rädda för fyrverkerier hanterar de flesta det genom att låta hunden eller katten vara inomhus i ett tyst rum. Några andra reser bort medan ett fåtal ger lugnande medel.