RUT-avdrag

I denna undersökning har vi frågat över 1 000 stycken husdjursägare i Sverige frågor kring RUT-avdrag; bl a ifall de idag använder sig utav RUT-avdragsgilla tjänster och ifall de anser att hunddagis och liknande tjänster bör anses vara en hushållsnära tjänst.

Använder du dig idag eller har du använt dig utav hushållsnära tjänster tidigare?

Ja regelbundet 5.9%
Ja då och då 6.9%
Ja någon enstaka gång 13.1%
Nej inte hitintills men jag planerar att göra det/kan komma att göra det 18.5%
Nej aldrig 49.9%
Nej jag skulle aldrig använda mig utav hushållsnära tjänster 5.7%

Var fjärde använder hushållsnära tjänster

I undersökningen framgår att var fjärde husdjursägarna, 26 procent, använder sig utav hushållsnära tjänster i dagsläget. Nästan var femte husdjursägare, 19 procent, uppger att de hittills inte har använt sig utav detta men ämnar göra det i framtiden.

Vilken typ av hushållsnära tjänst har du använt dig utav?

Städning tvätt och strykning inkl. flyttstädning 69.1%
Fönsterputsning 36.6%
Barnpassning 3.1%
Studiehjälp/läxläsning (innan 1 augusti 2015) 1.9%
Trädgårdsskötsel 14.1%
Snöskottning 6.5%
Annat 8.8%

Vanligaste hushållsnära tjänsten bland husdjursägare är hjälp med städning, tvätt och strykning (69 procent), fönsterputsning (37 procent) samt trädgårdsskötsel (14 procent).

Tycker du att hunddagis, dogwalking eller liknande tjänst skulle ha samma rätt till RUT-avdrag som andra hushållsnära tjänster?

Ja 55.5%
Kanske 23.2%
Nej 13.3%
Vet inte 7.9%

Åtta av tio svenska husdjursägare vill att hunddagis, hundpromenader (dogwalking) och liknande tjänster ska ha samma rätt till RUT-avdrag som andra hushållsnära tjänster.

Tar du idag hjälp av hunddagis, dogwalker eller liknande för att få vardagen att gå ihop för dig, din hund och ditt arbete?

Ja regelbundet 6.5%
Ja ibland 3.7%
Ja men mer sällan 3.9%
Nej men har gjort det tidigare 9.4%
Nej har inget behov 76.5%

Endast 14 procent av svenska husdjursägare uppger att de använder sig av hunddagis, dogwalking eller liknande tjänster idag.

Om hunddagis, dogwalking eller liknande tjänst medgav RUT-avdrag, skulle du då använda dig utav ett hunddagis, en dogwalker eller liknande tjänst?

Ja 11.4%
Kanske 32.6%
Nej 41.9%
Vet inte 14.1%

Den senaste HusdjursPanelen visar att närmare hälften, 44 %, av de husdjursägare som idag inte tar hjälp av hunddagis och liknande uppger att de troligen skulle använda sig utav dessa tjänster om det klassades som hushållsnära tjänst, med rätt till RUT-avdrag. Det skulle bli en explosiv ökning av efterfrågan på dessa tjänster med 1,1 miljoner nya kunder till hunddagis och hundpromenader.