Vårdundersökningen

I den här undersökningen har vi frågat frågor som rör husdjuret i förhållande till arbetet. Till exempel har vi frågat om man varit tvungen att vara hemma från jobbet för vård av sjukt djur eller om man varit tvungen att ta hjälp av någon annan när man själv inte haft möjlighet att vara hemma och ta hand om det sjuka djuret.

Skulle du vilja ha möjligheten att vara hemma för vård av husdjur under samma premisser som för vård av barn?

Ja 71%
Nej 19%
Kanske 10%

Över 70 % av de som deltagit in undersökningen uppger att de skulle vilja vara hemma för vård av husdjur på samma premisser som för vård av barn.

Har du någon gång behövt vara hemma från arbetet/sjukskrivit dig själv pga. att ditt husdjur är sjukt?

Ja. Flera gånger per år 3%
Ja. Några enstaka gånger per år 15%
Ja. Men mer sällan 43%
Nej. Inte ännu 39%

Ca 60 % av de tillfrågade har någon gång behövt stanna hemma från jobbet på grund av sjukdom hos husdjur.

Har du någon gång behövt ta hjälp av en utomstående person för att ta hand om ditt husdjur vid sjukdom?

Ja. Flera gånger per år 5%
Ja. Några enstaka gånger per år 13%
Ja. Men mer sällan 32%
Nej. Inte ännu 50%

Hälften av de tillfrågade har någon gång varit tvungna att ta hjälp av någon annan för vård av sjukt husdjur eftersom de själva har varit tvungna att ta sig iväg till arbetet.