Hälso- och träningsundersökningen

I den här undersökningen har vi ställt frågor rörande hälsa och träning, exempelvis rörande motion, kostvanor och allmänt hälsotillstånd. Bland annat har vi fått reda på vad djurägarna i undersökningen gör för att förebygga övervikt hos sitt djur samt vad man gör för att vårda sitt husdjurs tänder och tandkött.

Vilken typ av husdjur har du?

Hund 43%
Katt 33%
Både hund och katt 23%
Annat 1%

63 % av respondenterna är hundägare. 43 % äger bara hund och resten har även katt. 33 % av respondenterna i undersökningen har bara katt och 1 % har ett annat husdjur.

Brukar du ta med dig din hund när du tränar själv?

Ja 63%
Nej 37%

Hela 63 % av de som svarat på undersökningen tar med sig sin hund när de själva tränar.

Hur ofta tränar du och din hund tillsammans?

Flera gånger i veckan 63%
Någon gång i veckan 29%
En gång i månaden 3%
Mer sällan 5%

63 % av de som svarat tränar flera gånger i veckan tillsammans med sin hund

På vilket sätt tränar du tillsammans med din hund? (ett eller flera alternativ)

Löpning 28%
Långa promenader 93%
Terrängträning 34%
Backträning 9%
Agility 13%
Skridskor/skidåkning 10%
Dragträning 14%
Cykling 26.5%
Inlines 3%
Annat 16.5%

Det i särklass vanligaste är långa promenader som nästan samtliga respondenter ägnar sig åt. Därefter kommer löping och cykling som placerar sig relativt jämt med ca en fjärdedel av respondenterna vardera.

Anser du att ditt husdjur lider av övervikt?

Ja 14%
Nej 83%
Vet inte 3%

83 % av de som svarat på undersökningen anser inte att deras husdjur lider av övervikt.

Varför är husdjuret överviktigt enligt din mening?

Fel kost 10.5%
För lite aktivering 38%
Sjukdom 8%
Ålderdom 8%
Kastrering 35.5%

För lite aktivitet och träning samt kastrering förefaller vara de främsta orsakerna till övervikt bland hundar vars ägare deltagit i studien.

Varför anser du att du inte har möjlighet att ge ditt husdjur en bättre kost?

Husdjuret vägrar äta annan kost än den jag ger 40%
Jag låter mitt husdjur smaka på för mycket annan kost 60%

40 % av de som svarat på den här frågan uppger att husdjuret vägrar äta annan mat än den som ges nu. 60 % av de som svarat på frågan svarar att de låter sitt husdjur smaka på för mycket annan kost.

Varför anser du att du inte har möjlighet att motionera ditt husdjur mer?

Jag har inte tid 12%
Det är för kallt ute 6%
Mitt husdjur vill inte 71%
Mitt husdjur har ont någonstans i kroppen 9%
Jag har ingen lust 2%

En klar majoritet av de som svarat på den här frågan (71 %) svarar att bristande motion beror på att husdjuret inte vill motionera mer.

Hur hanterar/förebygger du övervikt hos ditt husdjur?

Med bättre kosthållning 46%
Genom aktiv träning/ökad aktivitet 22%
Viktnedgångsplan enligt veterinärs inrådan 3%
Inget för tillfället 29%

Nära hälften av de som svarat på den här frågan uppger att de hanterar och förebygger övervikt hos husdjur genom bättre kosthållning för djuret.

Lider ditt husdjur av någon allergi?

Ja 15%
Nej 78%
Vet ej 48%

78 % av husdjuren vars ägare deltagit i undersökningen lider inte av någon allergi.

Vad för slags allergi lider ditt husdjur av?

Födoämnesallergi 59%
Kontaktallergi 2%
Luftburen allergi 39%

Den vanligaste allergin hos husdjuren i undersökningen är födoämnesallergi exempelvis mot nötkött, kyckling eller ägg. (59 %) Därefter följer luftburen allergi mot exempelvis pollen, dammkvalster eller mögel.

Vårdar du ditt husdjurs tänder och tandkött?

Ja 57%
Nej 39%
Vet ej 4%

57 % av de som deltagit i undersökningen uppger att de vårdar sitt husdjurs tänder, 39 % gör det inte. Förmodligen kan detta härledas till [fråga 1] som handlade om huruvida man ägde hund, katt eller annat husdjur.

Hur vårdar du ditt husdjurs tänder?

Borstar tänderna 36%
Ger husdjuret tandvårdande tuggben 52%
Veterinärbesök för att ta bort tandsten 13%

Det vanligaste är att man ger sitt husdjur munvårdande tuggben eller godis. Ca hälften av respondenterna uppger att de gör detta.

Skyddar du ditt husdjur mot fästingar?

Ja 56%
Nej 43%
Vet inte 1%

Det är relativt jämt mellan de som skyddar sitt husdjur mot fästingar och de som inte gör det.

Hur skyddar du ditt husdjur mot fästingar?

Fästingshalsband från apotek 44%
Kosttillskott 22%
Fästingspray 35%

Det vanligaste är att man använder fästinghalsband från apotek för att skydda sitt husdjur från fästingar.

Är ditt hem ordnat så att ditt husdjur inte kommer i kontakt med giftiga ämnen?

Ja 93%
Nej 5%
Vet ej 3%

En överväldigande majoritet (93 %) uppger att deras hem är ordnat så att deras husdjur inte kommer i kontakt med giftiga växter eller andra giftiga ämnen.