Husdjurspanelen

Husdjurspanelen presenteras av Animail och består av olika undersökningar där deltagarna regelbundet får svara på frågor inom olika områden rörande husdjur och djurägande.
I nedanstående undersökningar kan du hitta resultatet av tidigare utförda undersökningar.

Hälsa och träning 2016

– Julundersökning 2015

– Hälso- och träningsundersökningen

– Julundersökning 2014

– Vårdundersökningen

– Semesterundersökningen

- RUT-avdrag

Hälso- och träningsundersökningen 2016